ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการสมัคร

  1. คลิกเลือกอ่าน ปฏิทินและระเบียบการสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการสมัครให้เข้าใจ
  2. เลือก กรอกใบสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการ โดยเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงผลการเรียนเพื่อกรอกข้อมูล
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด ”ส่งข้อมูล”
  5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว กด “พิมพ์ใบสมัคร” เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือ กด “ยังไม่พิมพ์ตอนนี้” เพื่อรอพิมพ์ครั้งต่อไป หากมีข้อแก้ไข กด “กลับไปแก้ไข” แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และกระทำตามข้อที่ 4. อีกครั้ง
  6. นำใบสมัครติดรูปถ่าย 3x4 เซนติเมตร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อดำเนินการต่อไป

  • กรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้ว แต่พบภายหลังว่าข้อมูลใบสมัครไม่ถูกต้องหรือต้องการพิมพ์ใบสมัคร เลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ด้านล่างของกรอบกรอกใบสมัคร

ปฏิทินรับสมัครปีการศึกษา

ซื้อระเบียบการรับสมัครได้ที่ อาคาร ICT โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2559


ใบรับรองผลการเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร ม.1 (โครงการปกติ) ในเขต

ประกาศที่นั่งสอบ

ผลการสอบคัดเลือก


ตารางแสดงจำนวนผู้สมัคร ปีการศึกษา 2559

ประเภท จำนวนผู้สมัคร(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.1 (โครงการปกติ) 400354754
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 130216346
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) 132235
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล) 62062
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ) 208311519
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ) 170253423
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 40122162
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) 000
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล) 34034

ตารางแสดงจำนวนผู้กรอกข้อมูล ปีการศึกษา 2559

ประเภท ม.1 (โครงการปกติ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 มีนาคม 2559141327
09 มีนาคม 2559152439
10 มีนาคม 2559273259
11 มีนาคม 2559211031
12 มีนาคม 2559101222
13 มีนาคม 255981220
14 มีนาคม 2559303363
15 มีนาคม 2559202545
16 มีนาคม 2559241640
17 มีนาคม 2559211637
18 มีนาคม 2559261945
19 มีนาคม 2559342256
20 มีนาคม 25598573158
21 มีนาคม 2559414586
22 มีนาคม 2559331851
23 มีนาคม 2559161228
24 มีนาคม 25598513
รวมจำนวน433387820
ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559369
09 กุมภาพันธ์ 25594812
10 กุมภาพันธ์ 25592810
11 กุมภาพันธ์ 25596511
12 กุมภาพันธ์ 25594913
13 กุมภาพันธ์ 2559426
14 กุมภาพันธ์ 2559437
15 กุมภาพันธ์ 25595611
16 กุมภาพันธ์ 25599615
17 กุมภาพันธ์ 2559162440
18 กุมภาพันธ์ 2559141327
19 กุมภาพันธ์ 2559134154
20 กุมภาพันธ์ 2559173148
21 กุมภาพันธ์ 2559102636
22 กุมภาพันธ์ 25597512
23 กุมภาพันธ์ 2559192948
24 กุมภาพันธ์ 255951318
รวมจำนวน142235377
ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559101
09 กุมภาพันธ์ 2559101
10 กุมภาพันธ์ 2559112
11 กุมภาพันธ์ 2559101
15 กุมภาพันธ์ 2559022
16 กุมภาพันธ์ 2559101
17 กุมภาพันธ์ 2559101
19 กุมภาพันธ์ 2559123
20 กุมภาพันธ์ 2559369
21 กุมภาพันธ์ 2559235
22 กุมภาพันธ์ 2559325
23 กุมภาพันธ์ 2559347
24 กุมภาพันธ์ 2559268
รวมจำนวน202646
ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
11 กุมภาพันธ์ 2559404
12 กุมภาพันธ์ 2559101
13 กุมภาพันธ์ 2559202
15 กุมภาพันธ์ 2559303
16 กุมภาพันธ์ 2559707
17 กุมภาพันธ์ 2559707
18 กุมภาพันธ์ 2559909
19 กุมภาพันธ์ 2559909
20 กุมภาพันธ์ 2559505
21 กุมภาพันธ์ 255914014
22 กุมภาพันธ์ 2559505
23 กุมภาพันธ์ 2559202
24 กุมภาพันธ์ 2559202
รวมจำนวน70070
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559119199318
09 กุมภาพันธ์ 25594062102
10 กุมภาพันธ์ 2559183048
11 กุมภาพันธ์ 2559231841
12 กุมภาพันธ์ 2559121022
14 กุมภาพันธ์ 2559101
15 กุมภาพันธ์ 2559101
รวมจำนวน214319533
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 มีนาคม 25596511
09 มีนาคม 255931114
10 มีนาคม 255972431
11 มีนาคม 255921214
12 มีนาคม 255971017
13 มีนาคม 25597916
14 มีนาคม 255971219
15 มีนาคม 2559172441
16 มีนาคม 2559141125
17 มีนาคม 2559111223
18 มีนาคม 2559222446
19 มีนาคม 2559201939
20 มีนาคม 2559234770
21 มีนาคม 2559294271
22 มีนาคม 2559142539
23 มีนาคม 2559141529
24 มีนาคม 25599514
รวมจำนวน212307519
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 255921012
09 กุมภาพันธ์ 25594812
10 กุมภาพันธ์ 255921113
11 กุมภาพันธ์ 2559437
12 กุมภาพันธ์ 2559022
13 กุมภาพันธ์ 2559022
14 กุมภาพันธ์ 2559077
15 กุมภาพันธ์ 2559257
16 กุมภาพันธ์ 2559055
17 กุมภาพันธ์ 2559022
18 กุมภาพันธ์ 2559033
19 กุมภาพันธ์ 255941317
20 กุมภาพันธ์ 255982937
21 กุมภาพันธ์ 255941923
22 กุมภาพันธ์ 2559358
23 กุมภาพันธ์ 25598715
24 กุมภาพันธ์ 25594812
รวมจำนวน45139184
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559112
รวมจำนวน112
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559101
11 กุมภาพันธ์ 2559404
12 กุมภาพันธ์ 2559101
15 กุมภาพันธ์ 2559202
17 กุมภาพันธ์ 2559303
18 กุมภาพันธ์ 2559202
19 กุมภาพันธ์ 2559505
20 กุมภาพันธ์ 2559808
21 กุมภาพันธ์ 2559303
22 กุมภาพันธ์ 2559202
23 กุมภาพันธ์ 2559303
24 กุมภาพันธ์ 2559909
รวมจำนวน43043